วิธีปลูกถั่วงอกในขวดโหล
อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น

ขวดโหล (โหลกาแฟ /โหลขนม )

ผ้าขาวบางหรือผ้าไนล่อนเพื่อใช้ในการปิดปากโหล

ถั่วเขียว 1 กำมือ

ยางรัดของหรือเชือกฟาง
กระดาษ

ถั่วงอก มีประโยชน์อะไรบ้าง